Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı:                Tuanna Organizasyon Turizm Reklam ve Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Anıttepe mh. Kültür sk. No:1/2 Çankaya - ANKARA

Telefon: 0312 232 0717                

MADDE 3 - ALICI:
Adı / Soyadı:     

Adresi:

Telefon:             

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin türü , satış bedeli, ödeme şekli seçilen hizmetin işlem koduna göre aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı:           

Satış Fiyatı (KDV Dahil):

Ödeme Şekli:   

Hizmetin İfa Tarihi:        

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER:
5.1- ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- SATICI, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle sorumludur.

5.3- Sözleşme konusu hizmet, ALICI' dan başka bir kişi tarafından kullanılması durumunda, sözkonusu kişinin ifayı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

5.4- Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin, imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin ifa yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- Hizmetin ifasından sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI doğan zararlardan sorumludur.

5.6- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:
ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren ( 7 ) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya faks, e-mail yolu ile yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya kullanımına sunulan hizmetin faturasının SATICI' ya teslimi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’ya ne şekilde ödendiği ise aynı şekilde ALICI'ya iade edilir (Ödeme ALICI tarafından banka havalesi ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı banka hesabına yada ödeme ALICI tarafından kredi kartı ile yapılmış ise iade ALICI’nın aynı kredi kartına yapılacaktır). Fatura aslı gönderilmez ise, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7 - İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER:
7.1- ALICI' nın hizmetin başlangıcını kaçırdığını ve ifayı sonradan kabul edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, SATICI, ALICI adına yapılmış tüm rezervasyonları 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde ALICI'ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

7.2- SATICI, gerekli gördüğü durumda ilan ettiği veya kayıt aldığı hizmetleri başlangıcından 7 gün önceye kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. ALICI, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını 10 gün içinde iade alma hakkına sahiptir.

7.3- Göker Travel‘dan rezervasyon yaptırıp ücretini ödemiş olan misafirler, belgelemek kaydı ile ölüm, ani hastalık vb. durumlar dışında cayma hakkını süresi içerisinde kullanmayarak hareket tarihine 30-20 gün kala yaptıkları iptallerde satın aldıkları hizmet (gezi bedeli) bedelinin, vize ve ulaşım ücretleri hariç %75’ini, 20-10 gün kala yaptıkları iptallerde satın aldıkları hizmet bedelinin %50’sini, 10-7 gün kala yaptıkları iptallerde satın aldıkları hizmet bedelinin %20’sini iade alabilecekleri gibi, 7 günden az kala yapılan iptallerde ve habersiz olarak geziye katılmama veya otele giriş yapmama gibi durumlarda ödenen ücret İstyatur tarafından iade edilmez.

Erken Rezervasyon Kampanyasına dahil olan kayıtlarda cayma hakkı süresi içerisinde kullanılmayarak konaklama tarihinden 7 gün öncesine kadar yapılan isim değişikliği , tarih değişikliği ve iptal taleplerinde ALICI hizmet bedelinin %35’ini, 7 günden az kala yapılan isim değişikliği , tarih değişikliği ve iptal taleplerinde ALICI hizmet bedelinin tamamını SATICI’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 - GENEL HÜKÜMLER :
8.1- SATICI ile ALICI arasında kayıt esnasında akit olunan işbu sözleşme hükümleri ALICI tarafından okunmuş ve kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylanmıştır.

8.2- ALICI hizmeti satın alan ALICILARLA, konaklama tesisleri, taşıyıcı firmalar, ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişiler nezdinde hizmet veren konumundadır. Bu nedenle müracaat ile geziye kayıt olan ALICILARIN SATICI ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerle, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, veya öngöremez teknik kusurlardan kaynaklanan maddi ve manevi zararlardan SATICI sorumlu değildir.

8.3- ALICI' nın, satın almış olduğu hizmetin ayıplı olduğundan bahisle, ifayı kabul etmemesi halinde, durumu SATICI'ya ve konaklama tesisine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde ALICI ifayı kabul etmemiş sayılmaz ve hizmeti kullanmış addolunur. ALICI' nın şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

8.4- Bu sözleşmeye yazılı olmayan hususlarda 1618 Sayılı yasa , 4077 Sayılı TKHK, IATA, IHA, UFTAA Konvensiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK. , TTK, Türkiye' nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul görülen Frankfurter Tabelle'nin Türkiye' de tatbik olunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde, TÜRSAB TAHKİM KURULU yetkilidir.

İMZA

                İMZA

                Tarih :

Takip No: